Upadłość konsumencka - jak dużo bierze syndyk?

Spora grupa osób aktualnie (a w szczególnie osób zadłużonych) zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Odpowiedź może stać się skrótowa bądź bardzo długa. Z kolei niniejszy post wierzę odpowie na wszystkie frapujące Cię sprawy kwestie. Przede wszystkim możemy powiedzieć, że jest to nie mniej nie więcej jak obwieszczenie bankructwa w momencie, gdy stwierdzimy, iż jesteśmy niewypłacalni a ciągłe zwracanie naszego zadłużenia jest niewykonalne (np. sumy rat są wyższe nasze przychody).

Fundamentalnym motywem przy ogłoszeniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą krętaczy finansowych, którzy zatwierdzili z nami umowę pożyczki gdzie wysokość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest badana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierowany jest właśnie wniosek.

W przebiegu procedury upadłościowej sąd zbada naszą sytuację finansową, weryfikuje wiarygodność przedłożonych dokumentów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Powinniśmy wiedzieć, iż w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na chowanie składników majątkowych i innego tego rodzaju posunięcia. Może to, albowiem przekreślić nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na wiele lat.
Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do krajowego ustawodawstwa została umieszczona pod koniec roku 2009. Normy odnośnie jej wykorzystywania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto w tym miejscu wskazać, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko i wyłącznie firmy. Natomiast aktualnie jest to także dopuszczalne w przypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest łatwym zajęciem, wymaga specjalnej wiedzy prawniczej i dużej wytrwałości (całe postępowannie łącznie z wykonaniem planu spłaty może trwać przeszło trzy lata).

Jednak upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach stanowi idealną alternatywę dla jednostek, które mają już postępowanie egzekucyjne. Na ten stan rzeczy ingeruje masa przesłanek. Musimy, bowiem wiedzieć, iż egzekucja komornika niesie ze sobą poważne wydatki (płacimy za koszty egzekucyjne, koszta zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itd.) a oprócz tego w szeregu przypadków z tego, co nam zabiera komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast maleć jeszcze rośnie. Taka droga prowadzi donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten problem. Jeśli się na nią zdecydujemy to sąd wyznacza nam osobę syndyka, który z kolei tworzy schemat spłaty. Spłata zobowiązań trwa najwyżej 3 lata a po tym czasie nieuregulowane zadłużenia podlegają umorzeniu. Znaczy to, że nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka w 2016 r. to wielce namiętny temat, zwłaszcza wśród jednostek, które w przeszłości zaciągnęły dużo zobowiązań a w tym momencie nie radzą sobie z ich spłatą. Można, zatem postawić tu pytanie, z czym wiąże się tak obszerne zainteresowanie właśnie tą instytucją ustawową (gdyż przepisy te zostały wprowadzone już pod koniec 2009 roku). Jak się, bowiem okazuje wszystko jest powiązane z nowelizacją tych uregulowań ustawowych, która nastała w grudniu 2014 roku Od tego czasu mechanizm ogłoszenia upadłości uległ zdecydowanej liberalizacji, przez co może z niej korzystać więcej jednostek mających duże problemy ze swoim zadłużeniem.

Dla tego przykładu objawia się, iż rok 2016 jest rokiem przełomu, wówczas gdy chodzi o upadłość konsumencką. Na chwilę aktualną możemy, albowiem już liczyć orzeczenia sądowe w tym temacie na setki spraw (w pierwszym roku działania ustawy było to sprobuj na tej stronie raptem parenaście orzeczeń na kilkaset wniesionych wniosków). Jesteśmy w stanie dojrzeć, że sądy coraz przychylniej podchodzą do kłopotów osób przekredytowanych.

W praktyce jak się, albowiem okazuje upadłość konsumencka jest wyłącznym sensownym wyjściem z sytuacji dla osób, które popadły w pętlę długu i nie posiadają Polecane do czytania realnych szans na spłacenie swego obciążenia. Każdy, kto ma, chociażby minimalną styczność z branżą kredytową lub pożyczkową zna przypadki osób, które wielokrotnie nie z własnej winy znalazły się w pożyczkowej pułapce (np. zadłużyły się nadmiernie, aby ocalić ciężko chorego członka rodziny).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Upadłość konsumencka - jak dużo bierze syndyk?”

Leave a Reply

Gravatar